Nyheter

2020-09-07

FÖRLÄNGNING AV CORONARELATERADE ÅTGÄRDER

Då regeringen anser att pandemin fortfarande är mycket allvarlig för samhället föreslår man en förlängning av coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet.

Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra konsekvenserna för arbetsgivare, där personal inte kan arbeta hemifrån. Åtgärder har även vidtagits för att föräldrar ska kunna vara hemma med sina barn vid skolstängning.

Regeringen föreslår nu att följande åtgärder förlängs till och med den 31 december 2020:

− Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr

− Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

− Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall

− Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

2020-09-03

PRISBASBELOPP FÖR 2021

Regeringen har idag fastställ Prisbasbelopp och Förhöjt Prisbasbelopp för 2021, till 47.600 kronor respektive 48.600 kronor.


Basbeloppen är fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter.


De ändras årligen eftersom avsikten med basbeloppen är att de skall spegla och justera för inflationen i samhället.

2020-04-16

Hur ansöker jag om ersättning för karensavdrag?

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020.

Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt.


Som anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt.


Här kan du ser försäkringskassans film om hur du gör för att ansöka om pengarna:

Till Försäkringskassans film...


2020-04-15

korttidspermittering utökas till 80%

Regeringen och samarbetspartierna har nu kommit överens om att utöka möjligheten för korttidspermittering till 80%.

Detta skall träda i kraft 1:a maj och gälla månaderna maj, juni och juli.


Alltså ytterligare en åtgärd för att hjälpa företag i en svår situation att slippa säga upp personal.


2020-04-09

branschkod gällande korttidsarbete

BRANSCHKOD FÖR KORTTIDSARBETE


Srf Lönsam och Srf konsulternas experter har i samråd med Srf Lönegrupp, SCB och Medlingsinstitutet tagit fram en gemensam principiell hantering av korttidsarbete för löneprocessen i form av en branschkod.


Observera!

•Om din verksamheten har kollektivavtal kan andra villkor, såsom belopp och regler, för hantering av korttidsarbete gälla.

•Justeringar kan komma att behöva göras, därav är dokumentet versionshanterat.


Hämta hem dokumentet i pdf här:

Korttidsarbete_version_1_01


2020-03-30

Lättnader gällande läkarintyg

Från och med den 27:e mars behöver du inte lämna läkarintyg till Försäkringskassan, när du ansöker om sjukpenning för dag 15-21.

Syftet är att avlasta vården och för att den som ansöker om sjukpenning inte skall behöva vänta på beslut om utbetalning,

med anledning av den svåra situation samhället befinner sig i.


Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

2020-03-20

Baxter koncernen väljer PA Kompetens som outsourcingpartner för lön i hela Norden.

Baxter har i över 85år varit en viktig knutpunkt i arbetet för att rädda och upprätthålla liv. Deras produkter och behandlingar används inom hela sjukvården.

Från akuten till operationssalen och från apoteket till intensivvårdsavdelningen.

Se mer om Baxters uppdrag att rädda och upprätthålla liv på deras hemsida: www.baxter.se

PA Kompetens tackar för förtroendet och ser fram emot ett bra samarbete med Baxter i hela Norden.

2020-03-16

slopat karensavdrag

Vi får en del frågor kring hanteringen av det slopade karensavdraget.

Enligt regeringsförslaget är det den anställde själv som i efterhand skall begära tillbaka avdraget.

Arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt.

Se nedan länk till meddelande från Regeringskansliet:

https://www.regeringen.se/…/tillfalligt-slopat-karensavdrag/

2020-03-13

anpassning coronavirus

För att säkra vårt arbete, och förhindra skada för våra kunder på grund av eventuell smitta av Coronavirus har ledningen för PA-Kompetens beslutat att alla möten mellan våra kontor skall ske digitalt, vi slutar resa mellan våra kontor så länge risk föreligger.

På våra olika kontor arbetar alla efter samma rutiner och processer i lönehanteringen, vilket gör att vi kan utnyttja resurser överallt, om vi skulle råka ut för smittspridning på ett eller flera av kontoren.

Vi följer myndigheternas avrådan för resor. Personal som befunnit sig på resa i något riskområde arbetar hemifrån direkt efter resa, för att förhindra eventuell smittspridning.

Våra rutiner och system är byggda på digital teknik, vilket gör att all personal kan arbeta hemifrån.

Anpassningarna i detta fall har hämtats ur den krisplan som vi på PA-Kompetens har utarbetat sedan tidigare för liknande scenarion.

2017-03-01

Netonnet väljer pa kompetens

NetOnNet har valt PA Kompetens som outsourcingpartner för sin lönehantering.

NetOnNet öppnade 1999 med en enkel affärsidé, att sälja hemelektronik till lägre priser. De startade på Internet, och sålde sina varor direkt från lagerhyllan.

År 2001 kompletterades nätförsäljningen med lagershopar, där man handlar till samma låga priser som på Internet.

Deras fokus är att förenkla allt de kan för att erbjuda hemelektronik billigare än andra. Det är mottot för hela NetOnNet och grundar sig i deras unika självbetjäningskoncept. Kunderna ska välja NetOnNet, inte bara för att de har låga priser, utan även för att de gör det enklare, ärligare och med fokus utifrån kunden själv. Det är så de skapar mervärde och en stark relation med sina kunder. NetOnNet säljer till konsumenter och företag genom e-handel och 32 Lagershoppar i Sverige och Norge. Deras huvudkontor ligger i handelsstaden Borås.

Vi välkomnar NetOnNet och alla deras medarbetare till PA Kompetens.

2017-03-01

jem & fix ny kund hos oss

Jem & Fix har valt PA Kompetens som outsourcingpartner för lön.

Jem & fix öppnade sin första butik i Sverige år 2005 och sedan dess har kedjan snabbt expanderat för att idag verka på 38 stycken orter.

Jem & fix affärsidé är att erbjuda varor till låga priser eller som vi själv väljer att kalla det "Alltid äkta Lågpris".

Hos jem & fix skall kunden vara säker på att alltid få mest för pengarna!

Läs mer om Jem & Fix på jemfix.se

PA Kompetens ser fram emot ett bra samarbete med Jem & Fix.

2017-03-01

ticketmaster sverige ab väljer pa kompetens

Ticketmaster Sverige AB har valt PA Kompetens som outsourcingpartner för lön.

Med 11 miljoner förmedlade biljetter/år, 25 000 evenemang och 15 000 000 unika webbesökare är Ticketmaster Sveriges och Nordens största marknadsplats för evenemang inom sport, kultur, musik & nöje.

De har ca 450 kunder från arenor, sport & evenemangsarrangörer, festivaler, mässor och mycket mer.

Läs mer om på ticketmaster.se

Vi välkomnar NetOnNet och alla deras medarbetare till PA Kompetens.

Ny kund

Plantagen har valt TimePlan för planeringen av personalen i sina butiker i Sverige, Finland och Norge. Plantagen uppdrag is to improve life with plants for the many. With over 120 stores in different formats and a growing number of smaller shops across Norway, Sweden and Finland, Plantasjen is the leading brand for plants in the Nordics.

Läs mer på plantagen.se
2016-12-01

Ny kund

First Hotels har bestämt sig för att använda TimePlan för sina hotel i Sverige, Danmark och Norge. Totalt 50 hotell och 1500 anställda. 
2016-11-15

Ny kund

Vi är glada att Radisson Blu i Göteborg har valt PA Kompetens för att vi ska hantera lönerna samt att de kommer att använda TimePlan för sin personalplanering
2016-04-01

Ny kund

Vi är glada att Ingelsta Kalkon har valt PA Kompetens för att vi ska hantera lönerna.

2016-11-15