OUTSOURCING AV LÖN

Vi har idag hand om löne- och administrationsfunktioner för företag i varierande storlekar och branscher, där företagen valt att outsourca de delar av verksamheten som man själv inte har möjlighet eller kunskap att hantera. Våra kunder använder våran egenutvecklade kundportal Webkontor.nu, där man själv väljer vilka funktioner man vill utnyttja.

Del OUTSOURCING

En lösning som är väldigt flexibel för kunder som önskar att behålla en del av lönerna själva men önskar att vi är ansvariga för register/inställningar. Lösningen innebär att vi kör minst 40% av lönerna för att kunna förbättra och digitalisera löneprocessen in i minsta detalj. Detta gör att båda parter får en bra lösning men kunden är fortfarande huvudansvarig för själva lönehanteringen.

konsult

Våra konsulter inriktar sig på allt från den tekniska installationen till projektavslut där kunden fått den assistans som önskats. De delar vi arbetar med är:

Lön, Res, PA-system, Tidsystem, Systemutveckling , Teknik / Drift

Inom konsultdelen jobbar vi även med TimePlan som är ett Workforcemanagement system och Flex HRM´s alla delar. Vi har kunder i varierande storlek med placering runt om i landet som har upptäckt möjligheterna med att ha en kompetent resurs tillgänglig.


Drift

Vi har idag hand om den tekniska lönedriften för företag i varierande storlekar och branscher. Vi har ett egenutvecklat administrationsverktyg för de kunder som kör hos oss. Där kan man välja vilka produkter man vill utnyttja i vårt Webkontor.nu. Exempelvis kan det vara att man vill dela på viss information inom arbetsgruppen, kommunicera med varandra i någon av våra moduler eller använda våra verktyg för projekthantering. Det finns också möjlighet att använda vår rapportfunktion där man tillåter andra intressenter att hämta information. T ex. kan ekonomiavdelningen själv ta del av semesterskuld och arbetsgivardeklaration, eller kan arbetsledaren själv ta fram övertidsjournal.